Malé zprávičky z Ječmínku

Malé zprávičky z Ječmínku

Letošní taneční rok jsme začali až v polovině měsíce září. Ne  že by se nám nechtělo tancovat, ale chtěli jsme si po  letních prázdninových zkouškách prodloužit volné pátky.

O prázdninách jsme vystoupili na Krajských dožínkách v Kroměříži. Tady jsme se ukázali nejen v průvodu a  představitelům kraje v čele s hejtmanem před hlavní tribunou. Vystoupili jsme i při Slavnostech chleba na nádvoří zámku, na Velkém náměstí  a v odpoledních hodinách v Kroměřížském pivovaru, kde probíhala přehlídka dětských folklorních souborů.

13. září jsme se zúčastnili Prostějovských Hanáckých slavností, na které dostáváme pozvání přímo od primátora města Prostějov. Na těchto slavnostech jsme předvedli pásmo Mysločovské královničky.

Na Michalských hodech v Machové  4. října vystoupila skupina nejstarších dětí. Prezentovala se dívčím pásmem Jabkové a předvedla, jak umí tancovat Moravskou besedu.

Nejmladší Ječmínci zase pozdravili a přivítali do dědiny nově narozené děti při tradičním Vítání dětí do života, které připravuje obec Mysločovice.

V měsíci říjnu pravidelně začínáme s nácvikem vánočního pásma.

V listopadu se všichni těší na celodenní soustředění. To letošní připadlo na 14.11. Nejen tancováním a hrami  je naplněno sobotní setkání, ale i tradičním pečení perníků. S perníky nám pomáhají i maminky dětí. Poděkování tady patří paní Pavle Hradilové, která každoročně připraví pro všechny  perníkové těsto a trpělivě s dětmi vykrajuje tvary.

21. listopadu jsme připravili tradiční Besedu u cimbálu s CM Moravia ze Strážnice. Jsme rádi, že tato akce má své stálé příznivce. Nejvíc děkujeme za podporu  „ našim strécom“ z Hlaholu. Škoda jen, že jsme dostali vyhubováno za výzdobu sálu. Využili jsme Hanácké šátky k dozdobení  bílých zdí a zakryli jimi i panel z fotografiemi hasičů . Toto se nelíbilo některým hostům a  až po ukončení akce nám za to řádně vyčinili. Nebyl v tom zlý úmysl, jen to bylo naše přání, aby  se vše neslo  v duchu folklorním, hanáckém. A proto  si tady kladem otázku, jestli až tu bude někdo pořádat svatbu, či soukromou oslavu narozenin, bude si moct  sál vyzdobit podle svého?

 

A co připravujeme?

12.12. vystoupíme na Jarmarku v Mysločovicích

18.12. zazpíváme v Kurovicích

20.12. zveme naše příznivce na tradiční Vánoční koledování v hasičské zbrojnici  od 15,00 hodin

21.12. vystoupíme ve Slunečnici ve Zlíně

Děkujeme všem našim příznivcům, tetinkám a strécoma všem kteří  nás mají rádi za jejich podporu a přejeme jim do nového roku zdraví, štěstí a pohodu.

 

                                                                       Děti z DFS Ječmínek