O nás

Jak to bylo s Ječmínkem v Mysločovicích

V sedmdesátých letech minulého století fungoval v obci soubor Studánka pod vedením paní Františky Šestákové. Navštěvovaly ho děti z Mysločovic, které se účastnily místních akcí, prvomájových průvodů, svátků MDŽ, pečení perníků s Českou televizí,… Tento soubor měl pouze jednu věkovou skupinu a také jiné kroje než můžeme vidět dnes v Mysločovicích.

Dětský folklórní soubor Ječmínek svou činností na Studánku navazuje. Vznikal postupně od roku 1998, ze začátku byl určen pro starší děti, oficiální vznik se ale datuje do roku 1999, rok po účasti občanů Mysločovic na 56. Mezinárodním Folklórním Festivalu ve Strážnici. To znamená, že v roce 2009, přesně 12. září, slavil 10. výročí svého vzniku.

DFS Ječmínek zpracovává oblast Jihovýchodní Hané a jeho náplní je zejména udržování a obnova tradic a zvyklostí v Mysločovicích. V repertoáru najdete dětské a dívčí tance, říkadla, písničky oblasti Hané,… Mezi oblíbená pásma patří: Jabkové, Řemesla v dědině, Na louce, Husopasky, Močidla a další.

Ječmínek se mohl představit se svými pásmy na festivalech v Chropyni, Kroměříži, Velkých Pavlovicích, Liptále, Zlíně, Tovačově, Prostějově, Starém Poddvorově, Hulíně, Přerově, Vyškově,… Na pozvání paní senátorky Gajdůškové v roce 2013 vystoupil ve Valdštejnské zahradě. Pravidelně vystupuje v obci při Vítání jara, Vítání občánků, Besedy u cimbálu, Královničkách, Besedy s důchodci, Mikulášském jarmarku, Vánočním koledování,…

V roce 2015 úspěšně vystoupil na přehlídce v Prostějově, odkud si přivezl nominaci na celostátní přehlídku DFS v Jihlavě.

DFS Ječmínek není výběrovým souborem, ale setkávají se v něm děti, které rády zpívají, tančí a oblékají si hanácký kroj, ve kterém vystupují na veřejnosti.

V současné době je v souboru 29 dětí, ve věku od  5 do 16 let, rozdělených do dvou věkových skupin, pod vedením paní Jany Budišové a Mgr. Barbory Kojecké.

.